על הפרוייקט:
שם הפרוייקט: דב גור 33 – אשדוד
התקנת מערכת ספרינקלרים עמדות כיבוי אש ורכזת גילוי אש  לבניין תמ"א 38.

צור קשר