על הפרוייקט:
שם הפרוייקט: משרדי אוקו – רחובות.
עבודה כללה התקנת מערכת גילוי אש במתחם.

צור קשר