על הפרוייקט:
שם הפרוייקט: משטרת ישראל – ירושלים.
התקנת מערכת ספרינקלרים ומערכת כיבוי אש (הידרנטים) ב- 2000 מ"ר, שכללה התקנת צנרת, מתזים והתאמתם  בתקרות אקוסטיות, ותקרות פח.

צור קשר