על הפרוייקט:
שם הפרוייקט: מוסד לימודי לחינוך.
1500 מ"ר, התקנת מערכת ספרינקלרים ועמדות כיבוי אש.

צור קשר