על הפרוייקט:
שטח הפרוייקט: 1,200 מר'
שם הפרוייקט: Job Master
התקנת צנרת, ביצוע והתאמות של ספרינקלרים בהנמכות תקרה מורכבות:
תקרות אקוסטיות, תקרת עץ, ותקרת רשת

צור קשר