תקן ישראלי מספר 1596 קובע את הדרישות המינימליות להתקנת מערכת מתזים להגנה מפני התפשטות אש. דרישות התקן מחייבות ביצוע בדיקות שונות להתאמת המערכת למבנה, כגון בדיקות לחץ מים (סטאטי ודינאמי) בצנרת הציבורית/עירונית, בדיקות ספיקה ובניית תרשים ספיקה ולחץ. הבדיקות מאפשרות לבצע תכנון של מערכות כיבוי אש מורכבות בהתאם לתקן הישראלי והעולמי המקובל, באמצעות מכשור מאושר ומדידה מקצועית ומדויקת ע"י בעל מקצוע מנוסה בהתקנת מערכות מתזים וכיבוי אש.

יש לבצע את בדיקות הספיקה (נפח המים העובר בצנרת ליחידת זמן) ולחץ המים לפני התקנת מערכת לכיבוי אש. סוג הצנרת, גיל הצנרת ופרמטרים נוספים משפיעים על כמות ולחץ המים העוברים בצינור, ובשל כך יכולים להשפיע על פעילות מערכת כיבוי האש המותקנת במבנה. יש חשיבות עצומה מבחינת שירותי הכבאות שהצינורות הציבוריים המובילים מים למבנה, למערכות כיבוי האש ולספרינקלרים, יעמדו בדרישות הסף המינימלי במקרה של שריפה כדי שיהיה ניתן להשתלט על האש.

אצלנו בא.ת מיגון ואבטחה בע"מ, המדידות נעשות באמצעות בעל מקצוע מנוסה ומכשור מקצועי עפ"י התקן, ובסיומן מונפק דוח של אפיון רשת המים. אנו מתחייבים לעבודה אמינה ומדויקת, עם אחריות ובצמידות לנהלי מכון התקנים ושירותי הכבאות הארצית.

צור קשר